Getuigenis

Getuigenis → apostolaat van het voorbeeld
Getuigenis → christelijk gedrag
Getuigenis → de vreugde