Luiheid

Luiheid → heldhaftige minuten
Luiheid → in de arbeid
Luiheid → in het innerlijk leven
Luiheid → luiheid in de ascetische strijd
Luiheid → valse verwachtingen

Vrienden van God

Luiheid → zorgvuldigheid