Offer

Offer → in de arbeid
Offer → liefde

Gesprekken met mgr. Escrivá

Offer → liefde tot het kruis
Offer → uit liefde
Offer → vreugdevolle aanvaarding van het kruis
Offer → zelfverloochening