Plichten en rechten

Plichten en rechten → eerbied hebben voor de faam

De Weg

De Smidse

Plichten en rechten → sociale verplichtingen
Plichten en rechten → vervulling van de plichten