Priesterschap

Priesterschap → het wijdingssacrament

Christus komt langs

Priesterschap → kenmerken van de priesterlijke roeping
Priesterschap → leven van de priesters
Priesterschap → priesterlijk ambt
Priesterschap → priesterschap van de gelovigen
Priesterschap → roeping tot het priesterschap

De Smidse

Priesterschap → voor de priesters bidden