Verstand

Verstand → gave van de h. Geest

Vrienden van God

Verstand → leer

Vrienden van God