Wet

Wet → anti christelijke wetten
Wet → burgerlijke recht

De Smidse

Wet → goddelijk recht