190

Mówi się czasami, że dzisiaj jest mniej cudów niż kiedyś. Czy jednak nie jest raczej tak, że to mniej ludzi żyje dziś wiarą? Bóg nie może nie dotrzymywać swoich obietnic: Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Bóg jest Prawdą, podstawą wszystkiego, co istnieje. Nic nie dzieje się bez Jego wszechmocnej woli.

Jak było na początku, tak teraz i zawsze, i na wieki wieków. Bóg się nie zmienia; nie potrzebuje ku czemuś dążyć, czego by nie miał; cały jest mocą i działaniem, cały pięknością i cały wielkością. Dzisiaj i zawsze. Zaiste, niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata (…) Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna.

Bóg zawarł z ludźmi nowe i wieczne przymierze w Jezusie Chrystusie. Oddał swą wszechmoc na służbę naszemu zbawieniu. Kiedy stworzeniom brak ufności, kiedy drżą wskutek braku wiary, ponownie słyszymy Izajasza, który przemawia w imieniu Pana: Czyż zbyt krótka jest moja ręka, żeby wyzwolić? Czy nie ma siły we Mnie, ażeby ocalić? Oto jedną moją groźbą osuszam morze, zamieniam rzeki w pustynię; cuchną ich ryby skutkiem braku wody i giną z pragnienia. Przyodziewam kirem niebiosa i wór im wkładam jako okrycie.

Ten punkt w innym języku