291

W czasie roku liturgicznego mamy liczne święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wspólną płaszczyzną ich wszystkich jest Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, ono stanowi źródło pełni darów natury i łaski, którymi ozdobiła Ją Trójca Przenajświętsza. Obawa, że cześć dla Najświętszej Maryi Panny mogłaby pomniejszyć uwielbienie należne Bogu, byłaby znakiem braku należytej formacji chrześcijańskiej — zbyt małej miłości synowskiej. Z ust Matki naszej, która jest wzorem pokory, wyszły słowa: Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię — a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.

Podczas świąt Najświętszej Maryi Panny nie skąpmy dowodów czułości — wznośmy do Niej jak najczęściej serce, prosząc Ją o to, czego potrzebujemy, dziękując Jej za stałą macierzyńską troskę, polecając Jej drogie nam osoby. Ale jeżeli rzeczywiście chcemy postępować jak dobre dzieci, to każdy dzień da nam szansę, by okazać Maryi miłość, tak jak czynią to wobec siebie codziennie ci, którzy prawdziwie się kochają.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku