131

Ustępstwo w sprawach wiary byłoby fałszywą miłością, miłością diabelską i kłamliwą. Mamy być fortes in fide — mocni w wierze, nieugięci, tak jak tego wymaga św. Piotr.

— To nie jest fanatyzm, lecz po prostu życie wiarą: nie oznacza to braku miłości do nikogo. Ustępujemy we wszystkim, co jest nieistotne, ale w wierze nie ma miejsca na ustępstwa; nie możemy odstępować oliwy z naszych lamp, gdyż potem nadejdzie Oblubieniec i zastanie je zgaszone.

Tematy
Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku