Prezentacja

Dowiedziawszy się o ogłoszeniu beatyfikacji księdza Josemaríi Escrivá de Balaguera, założyciela Opus Dei, Rada Zarządzająca Uniwersytetu Nawarry przyjęła między innymi zgodę na przygotowanie publikacji, która połączy różne przemówienia akademickie jego założyciela i pierwszego wielkiego kanclerza, homilię wygłoszoną podczas Mszy Świętej odprawionej przed wieloma tysiącami ludzi na kampusie Pampeluny w 1967 r. i kilka innych jego publicznych wypowiedzi na tematy uniwersyteckie.

Dzieło to – a także przemówienia wygłoszone podczas uroczystej ceremonii akademickiej, która odbyła się na Uniwersytecie Nawarry na cześć jego założyciela, błogosławionego Josemaríi, 26 czerwca 1992 r. – ukazuje się teraz, w rocznicę jego dies natalis. W tym hołdzie kilku profesorów omówiło aspekty nauczania Pierwszego Wielkiego Kanclerza w odniesieniu do pracy uniwersytetu.

Biskup, Prałat Opus Dei, Álvaro del Portillo, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Nawarry, napisał do tomu prolog, który w mistrzowski sposób podkreśla główne cechy myśli księdza Escrivy de Balaguera na temat uniwersytetu.

Prolog i większość innych tekstów zostały napisane przed 17 maja 1992 r., kiedy to Jego Świątobliwość Jan Paweł II w Rzymie beatyfikował Josemaríę Escriváę de Balaguera.

Ten rozdział w innym języku