Wykaz odniesień do Pisma Świętego w «To Chrystus przechodzi»

Księga Rodzaju


Księga Rodzaju 1, 261084

Księga Rodzaju 1, 2847


Księga Rodzaju 3, 56


Księga Rodzaju 7, 140


Księga Rodzaju 8, 10–1173


Księga Rodzaju 18, 23–3240185


Księga Rodzaju 41, 553856


Księga Wyjścia


Księga Wyjścia 15, 18180


Księga Wyjścia 22, 277


Księga Powtórzonego Prawa


Księga Powtórzonego Prawa 6, 6119

Księga Powtórzonego Prawa 6, 7119


1 Księga Samuela


1 Księga Samuela 3, 559174


2 Księga Kronik


2 Księga Kronik 19, 733


Księga Tobiasza


Księga Tobiasza 6, 16–1725


Księga Tobiasza 7, 640


Księga Tobiasza 9, 640


Księga Psalmów


Księga Psalmów 1, 2119


Księga Psalmów 2, 3–10185186

Księga Psalmów 2, 762

Księga Psalmów 2, 8–13186


Księga Psalmów 12, 6164


Księga Psalmów 21, 15164


Księga Psalmów 22, 1–4143


Księga Psalmów 24, 1–27

Księga Psalmów 24, 41

Księga Psalmów 24, 77


Księga Psalmów 31, 107


Księga Psalmów 32, 57


Księga Psalmów 33, 87


Księga Psalmów 38, 4120


Księga Psalmów 39, 9164


Księga Psalmów 41, 9119


Księga Psalmów 42, 280174


Księga Psalmów 44, 2164

Księga Psalmów 44, 12–14178


Księga Psalmów 50, 1957


Księga Psalmów 56, 8164


Księga Psalmów 58, 117


Księga Psalmów 62, 2170

Księga Psalmów 62, 7119


Księga Psalmów 72, 23181


Księga Psalmów 78, 833


Księga Psalmów 90, 158

Księga Psalmów 90, 1163

Księga Psalmów 90, 1263

Księga Psalmów 90, 1462

Księga Psalmów 90, 1557


Księga Psalmów 99, 2177


Księga Psalmów 108, 217


Księga Psalmów 116, 27


Księga Psalmów 117, 24102


Księga Psalmów 126, 18


Księga Psalmów 140, 2119


Księga Przysłów


Księga Przysłów 7, 3164


Księga Przysłów 8, 15180

Księga Przysłów 8, 3144102


Księga Przysłów 11, 26


Księga Przysłów 12, 1040

Księga Przysłów 12, 11158


Księga Przysłów 23, 2635


Księga Koheleta


Księga Koheleta 1, 7187


Pieśń nad pieśniami


Pieśń nad pieśniami 5, 2164


Pieśń nad pieśniami 8, 6224


Mądrość Syracha


Mądrość Syracha 18, 127


Mądrość Syracha 35, 267


Księga Izajasza


Księga Izajasza 9, 212


Księga Izajasza 11, 12128


Księga Izajasza 43, 13259144


Księga Izajasza 48, 18187


Księga Izajasza 49, 14–15102


Księga Izajasza 59, 150130


Księga Jeremiasza


Księga Jeremiasza 29, 11165187


Księga Ezechiela


Księga Ezechiela 18, 540

Księga Ezechiela 18, 23162


Księga Ezechiela 33, 1178


Księga Ezechiela 34, 2–481

Księga Ezechiela 34, 15–1682

Księga Ezechiela 34, 2782


Księga Ezechiela 36, 26165


Księga Daniela


Księga Daniela 2, 335181


Księga Daniela 3, 100180


Księga Daniela 13, 21–2268


Księga Joela


Księga Joela 1, 10–11158


Księga Habakuka


Księga Habakuka 2, 441


Księga Malachiasza


Księga Malachiasza 1, 1186


Ewangelia wg św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 1, 1940


Ewangelia wg św. Mateusza 2, 2–3313233

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 433

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 533

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 933

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1035

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1135

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1342


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 2180


Ewangelia wg św. Mateusza 4, 1–116163

Ewangelia wg św. Mateusza 4, 17180

Ewangelia wg św. Mateusza 4, 18–20245108


Ewangelia wg św. Mateusza 5, 3180

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 77

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 85

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13–1496147

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 15–161072147

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 2267

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 4833


Ewangelia wg św. Mateusza 6, 10180

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 2135165

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 32–3335180


Ewangelia wg św. Mateusza 7, 2193173180


Ewangelia wg św. Mateusza 8, 293119

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 8119

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1138

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 12180


Ewangelia wg św. Mateusza 9, 4164

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 36133

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 38158


Ewangelia wg św. Mateusza 10, 2467

Ewangelia wg św. Mateusza 10, 3924


Ewangelia wg św. Mateusza 11, 1282180

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 18–1967

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 28–3018176184


Ewangelia wg św. Mateusza 12, 34164


Ewangelia wg św. Mateusza 13, 3–8150

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24–25123147180

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 28123

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 31180

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 33120180

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 362

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 44–45180

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 47180

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 551455


Ewangelia wg św. Mateusza 14, 312


Ewangelia wg św. Mateusza 15, 1973164

Ewangelia wg św. Mateusza 15, 32117146


Ewangelia wg św. Mateusza 16, 6–72

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 82

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 162

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 232


Ewangelia wg św. Mateusza 17, 172


Ewangelia wg św. Mateusza 18, 3135143

Ewangelia wg św. Mateusza 18, 21–357

Ewangelia wg św. Mateusza 18, 2535


Ewangelia wg św. Mateusza 19, 23180


Ewangelia wg św. Mateusza 20, 12158

Ewangelia wg św. Mateusza 20, 2215

Ewangelia wg św. Mateusza 20, 2893


Ewangelia wg św. Mateusza 21, 212

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 43180


Ewangelia wg św. Mateusza 22, 2180

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 37159

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 40167


Ewangelia wg św. Mateusza 25, 21162

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 2335

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 31–40111

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 41–43167


Ewangelia wg św. Mateusza 26, 6372


Ewangelia wg św. Mateusza 27, 5561


Ewangelia wg św. Mateusza 28, 19–2035139


Ewangelia wg św. Marka


Ewangelia wg św. Marka 1, 16–17159175


Ewangelia wg św. Marka 2, 4854


Ewangelia wg św. Marka 4, 8158


Ewangelia wg św. Marka 6, 31455

Ewangelia wg św. Marka 6, 31108

Ewangelia wg św. Marka 6, 33–4661109146


Ewangelia wg św. Marka 7, 3716


Ewangelia wg św. Marka 8, 2117


Ewangelia wg św. Marka 9, 23119


Ewangelia wg św. Marka 10, 14180


Ewangelia wg św. Marka 12, 301


Ewangelia wg św. Marka 15, 2337


Ewangelia wg św. Marka 16, 6102

Ewangelia wg św. Marka 16, 15175


Ewangelia wg św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 1, 38172173

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46–49144172173178


Ewangelia wg św. Łukasza 2, 718

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 933

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1231

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 141322

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 3117

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 3354

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 35171

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 48–494054

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 51174

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 5255


Ewangelia wg św. Łukasza 5, 4159

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 2493


Ewangelia wg św. Łukasza 6, 12117

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 367


Ewangelia wg św. Łukasza 7, 11–177146166167


Ewangelia wg św. Łukasza 8, 5–7185

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 2361


Ewangelia wg św. Łukasza 9, 2358176

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 55132

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 62160


Ewangelia wg św. Łukasza 10, 9180

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 271

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 42180


Ewangelia wg św. Łukasza 11, 1–2108119

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 27–28172


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49120170


Ewangelia wg św. Łukasza 14, 2697

Ewangelia wg św. Łukasza 14, 2797


Ewangelia wg św. Łukasza 15, 1–77

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 11–327

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 1164

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 2064

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 32178


Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1077


Ewangelia wg św. Łukasza 17, 21180


Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1171

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 23175


Ewangelia wg św. Łukasza 19, 13121

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 14179

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 36–3873


Ewangelia wg św. Łukasza 21, 2811


Ewangelia wg św. Łukasza 22, 1583

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 24–272

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 42168


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 42180


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 32–3421105


Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Jana 1, 466

Ewangelia wg św. Jana 1, 14173

Ewangelia wg św. Jana 1, 38–39108


Ewangelia wg św. Jana 2, 1–1161

Ewangelia wg św. Jana 2, 3141

Ewangelia wg św. Jana 2, 5149


Ewangelia wg św. Jana 3, 5180

Ewangelia wg św. Jana 3, 3058


Ewangelia wg św. Jana 4, 461

Ewangelia wg św. Jana 4, 6117

Ewangelia wg św. Jana 4, 1035147

Ewangelia wg św. Jana 4, 3495

Ewangelia wg św. Jana 4, 35146


Ewangelia wg św. Jana 6, 57118

Ewangelia wg św. Jana 6, 6983

Ewangelia wg św. Jana 6, 704583


Ewangelia wg św. Jana 7, 3793170

Ewangelia wg św. Jana 7, 3996


Ewangelia wg św. Jana 8, 1–117

Ewangelia wg św. Jana 8, 1245


Ewangelia wg św. Jana 9, 1–267

Ewangelia wg św. Jana 9, 869

Ewangelia wg św. Jana 9, 1569

Ewangelia wg św. Jana 9, 19–2069

Ewangelia wg św. Jana 9, 2469

Ewangelia wg św. Jana 9, 2770

Ewangelia wg św. Jana 9, 3471

Ewangelia wg św. Jana 9, 39–4171


Ewangelia wg św. Jana 10, 1–3134

Ewangelia wg św. Jana 10, 2467


Ewangelia wg św. Jana 11, 162

Ewangelia wg św. Jana 11, 33146

Ewangelia wg św. Jana 11, 35117

Ewangelia wg św. Jana 11, 4393


Ewangelia wg św. Jana 12, 15181

Ewangelia wg św. Jana 12, 24157

Ewangelia wg św. Jana 12, 321438105156183


Ewangelia wg św. Jana 13, 183151

Ewangelia wg św. Jana 13, 1594

Ewangelia wg św. Jana 13, 2583

Ewangelia wg św. Jana 13, 34–3521


Ewangelia wg św. Jana 14, 1164

Ewangelia wg św. Jana 14, 2100

Ewangelia wg św. Jana 14, 61073157

Ewangelia wg św. Jana 14, 9115

Ewangelia wg św. Jana 14, 16–17128

Ewangelia wg św. Jana 14, 21118170

Ewangelia wg św. Jana 14, 2384103170


Ewangelia wg św. Jana 15, 516153

Ewangelia wg św. Jana 15, 10118

Ewangelia wg św. Jana 15, 1393107

Ewangelia wg św. Jana 15, 1593


Ewangelia wg św. Jana 16, 7102118

Ewangelia wg św. Jana 16, 12–13127

Ewangelia wg św. Jana 16, 14130


Ewangelia wg św. Jana 17, 6–7109

Ewangelia wg św. Jana 17, 2387157


Ewangelia wg św. Jana 18, 36180185

Ewangelia wg św. Jana 18, 37180


Ewangelia wg św. Jana 19, 25–27140171

Ewangelia wg św. Jana 19, 3095162

Ewangelia wg św. Jana 19, 34162

Ewangelia wg św. Jana 19, 3937


Ewangelia wg św. Jana 20, 28119

Ewangelia wg św. Jana 20, 29106


Ewangelia wg św. Jana 21, 5–13108

Ewangelia wg św. Jana 21, 17119


Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 1, 121182

Dzieje Apostolskie 1, 6117

Dzieje Apostolskie 1, 8119

Dzieje Apostolskie 1, 11180

Dzieje Apostolskie 1, 12–14119126141


Dzieje Apostolskie 2, 9–1113127

Dzieje Apostolskie 2, 37–41127

Dzieje Apostolskie 2, 42134153


Dzieje Apostolskie 3, 671


Dzieje Apostolskie 4, 8127

Dzieje Apostolskie 4, 12132

Dzieje Apostolskie 4, 31127


Dzieje Apostolskie 9, 6149

Dzieje Apostolskie 9, 3630


Dzieje Apostolskie 10, 24–4830

Dzieje Apostolskie 10, 3816166

Dzieje Apostolskie 10, 44–47127


Dzieje Apostolskie 13, 2–4127

Dzieje Apostolskie 13, 32–33186

Dzieje Apostolskie 13, 38–41186


Dzieje Apostolskie 16, 9–10163


Dzieje Apostolskie 18, 1–2630


List do Rzymian


List do Rzymian 2, 133


List do Rzymian 3, 2496


List do Rzymian 6, 4–565183

List do Rzymian 6, 22–2317


List do Rzymian 7, 21–245

List do Rzymian 7, 255


List do Rzymian 8, 14–1564118135136

List do Rzymian 8, 1795137

List do Rzymian 8, 21130173

List do Rzymian 8, 29145

List do Rzymian 8, 31–32162176


List do Rzymian 12, 2155

List do Rzymian 12, 12119

List do Rzymian 12, 21182


List do Rzymian 13, 10157

List do Rzymian 13, 11–124

List do Rzymian 13, 13133


List do Rzymian 14, 17180


List do Rzymian 15, 13133


List do Rzymian 16, 1596


1 List do Koryntian


1 List do Koryntian 1, 23121

1 List do Koryntian 1, 27–29172


1 List do Koryntian 2, 11136


1 List do Koryntian 3, 4–6159

1 List do Koryntian 3, 16134


1 List do Koryntian 4, 368


1 List do Koryntian 5, 6120


1 List do Koryntian 7, 735


1 List do Koryntian 9, 229124

1 List do Koryntian 9, 2675


1 List do Koryntian 10, 17157

1 List do Koryntian 10, 3148


1 List do Koryntian 11, 23–25151165


1 List do Koryntian 12, 4–6134

1 List do Koryntian 12, 27121151


1 List do Koryntian 13, 1–13134

1 List do Koryntian 13, 4–771


1 List do Koryntian 15, 83

1 List do Koryntian 15, 1495

1 List do Koryntian 15, 20–21103

1 List do Koryntian 15, 25179

1 List do Koryntian 15, 28113166

1 List do Koryntian 15, 55–57161


2 List do Koryntian


2 List do Koryntian 2, 1536105156


2 List do Koryntian 3, 17137184


2 List do Koryntian 4, 7131

2 List do Koryntian 4, 109


2 List do Koryntian 5, 14120


2 List do Koryntian 6, 1–259

2 List do Koryntian 6, 4–760


2 List do Koryntian 9, 7177


2 List do Koryntian 10, 3–476


2 List do Koryntian 12, 9114


List do Galatów


List do Galatów 2, 92

List do Galatów 2, 2058103


List do Galatów 3, 2838


List do Galatów 4, 4–62265136183

List do Galatów 4, 31137179


List do Galatów 5, 22–23137


List do Galatów 6, 2157

List do Galatów 6, 759


List do Galatów 7, 11–17146


List do Efezjan


List do Efezjan 1, 4–10165105160183


List do Efezjan 2, 1473157

List do Efezjan 2, 19139


List do Efezjan 3, 17–19163


List do Efezjan 4, 2848


List do Efezjan 5, 8–1058

List do Efezjan 5, 322378


List do Efezjan 6, 933


List do Filipian


List do Filipian 1, 6176


List do Filipian 2, 6–819213162113144162


List do Filipian 3, 20126


List do Filipian 4, 13120

List do Filipian 4, 2196


List do Kolosan


List do Kolosan 1, 11180

List do Kolosan 1, 19–2065112183

List do Kolosan 1, 24120129


List do Kolosan 2, 9109163


List do Kolosan 3, 1230

List do Kolosan 3, 14157

List do Kolosan 3, 1522

List do Kolosan 3, 2533


1 List do Tesaloniczan


1 List do Tesaloniczan 5, 17116


1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza 1, 15121


1 List do Tymoteusza 2, 4–6106120121175


2 List do Tymoteusza


2 List do Tymoteusza 2, 376


List do Tytusa


List do Tytusa 1, 16106


List do Tytusa 3, 5–77128


List do Hebrajczyków


List do Hebrajczyków 4, 12107131

List do Hebrajczyków 4, 1561

List do Hebrajczyków 4, 167


List do Hebrajczyków 5, 179


List do Hebrajczyków 7, 24–25116


List do Hebrajczyków 10, 596

List do Hebrajczyków 10, 835


List do Hebrajczyków 13, 8104

List do Hebrajczyków 13, 14126


List św. Jakuba


List św. Jakuba 1, 1735


1 List św. Piotra


1 List św. Piotra 2, 596

1 List św. Piotra 2, 9–1098139


1 List św. Jana


1 List św. Jana 2, 7–10106

1 List św. Jana 2, 164


1 List św. Jana 3, 16566

1 List św. Jana 3, 14166

1 List św. Jana 3, 1897


1 List św. Jana 4, 7–1195115171

1 List św. Jana 4, 2052


Apokalipsa św. Jana


Apokalipsa św. Jana 3, 1–381

Apokalipsa św. Jana 3, 208


Apokalipsa św. Jana 5, 989


Apokalipsa św. Jana 12, 1178


Apokalipsa św. Jana 21, 6104


Apokalipsa św. Jana 22, 17116136

Apokalipsa św. Jana 22, 20116