2 Księga Machabejska


2 Księga Machabejska 6, 27–28Przyjaciele Boga77