77

Zastanówmy się nad niektórymi z tych cnót ludzkich. Kiedy mówię do was, to starajcie się prowadzić osobisty dialog z Panem. Proście Go o dobre natchnienia dla każdego z nas, abyśmu wniknęli dziś głębiej w tajemnicę Jego Wcielenia, abyśmy także my w naszym ciele potrafili być wobec wszystkich ludzi żywymi świadkami Tego, który przyszedł, aby nas zbawić.

Droga chrześcijanina, droga każdego człowieka nie jest łatwa. Zapewne w pewnych okresach wydaje się, że wszystko dzieje się zgodnie z naszymi wyobrażeniami; ale to trwa bardzo krótko. Życie oznacza zmagania z trudnościami, doznawanie w sercu radości i troski, a w tej kuźni człowiek wzrasta w męstwie, cierpliwości, wielkoduszności, wewnętrznym pokoju.

Mężny jest ten, kto jest wytrwały w spełnianiu tego, co rozumie jako obowiązek, co nakazuje mu sumienie; ten, kto nie mierzy wartości swojej pracy wyłącznie osiąganymi korzyściami, ale służbą świadczoną innym ludziom. Mężny nieraz cierpi, ale znosi cierpienie; może płacze, lecz połyka swe łzy; nie poddaje się, gdy wzmagają się przeciwności. Przypomnijcie sobie przykład z Księgi Machabejskiej: starca Eleazara, który woli umrzeć aniżeli złamać prawo Boże: Jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte Prawa.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku