Cel człowieka

Cel człowieka → Niebo
Cel człowieka → środki

Przyjaciele Boga

Cel człowieka → trzy drogi
Cel człowieka → wolność sumienia
Cel człowieka → wybór człowieka
Cel człowieka → życie w obliczu śmierci