Spis tematów

A
Adoracjaadoracja eucharystyczna
Adwent
Aggiornamento
Akty dziękczynieniaodmawianie „Te Deum”odwdzięczyć się Bogupowody
Akty strzelisteadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Iesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
Ambicjadobra i zła ambicjaświęte ambicje
Aniołowie
Aniołowie Stróżowie
Apostolstwoapostolstwo „ad fidem”apostolstwo doktrynyapostolstwo pośród świataapostolstwo przyjaźni i zaufaniaapostolstwo przykładuapostolstwo świeckichapostoł apostołówbez zważania na względy ludzkieChrystus na szczycie działalności ludzkiejchrześcijański wpływ na społeczeństwochrześcijański zaczyn, uświęcanie świataduch uniwersalny, bez dyskryminacjifałszywi apostołowiegorliwość apostolskajedność w apostolstwiekażdy chrześcijanin jest apostołemksięża i świeccyMaryja Współodkupicielkamiłośćmisja wszystkich chrześcijannadmiar życia wewnętrznegonarzędzie Boganauczanie doktryny Chrystusanauczanie doktryny chrześcijańskiejniebezpieczeństwo pychypierwsi chrześcijaniepodstawa apostolstwapokorapokójpoprzez osobiste obowiązki i pracę zawodowąpoprzez pracępoświęcenie dla wszystkichpowołanie apostolskieprawo i obowiązekprzyjaźń i zaufanierozprzestrzeniać światło Bożeskuteczność apostolska, owocesłuchać i być otwartym dla wszystkichsłużbasposób prowadzenia apostolstwastanowczy nakaz Chrystusasynostwo Boże i nadziejaśrodki nadprzyrodzoneświeckie apostolstwoświęta czystośćtrudności w apostolstwieuczestniczyć w uświęcaniu ludzkościustępliwość-nieustępliwośćuświęcając światuświęcanie światautopić zło w obfitości dobraw domuw wolnościw życiu codziennymwartość przykładuwolnośćwśród inteligencji, aby dotrzeć do wszystkichwymagane cnotyzaczyn i ciastoznaczenie dobrego przykładu
Apostołapostoł apostołówbyć narzędziemchrześcijanin jest apostołemdusza modlitwy i poświęceniagorliwość o dusze, gorliwość apostolskamiłość, współistnienienadziejanaturalnośćodwagapokoraprzyjaźńprzykładuświęcać siebie, aby uświęcać innychw pracywiarawspółodkupiciel z Chrystusem
Apostołowiepowołanie pierwszych ApostołówŚwięty JanŚwięty PawełŚwięty Piotrw Zesłanie Ducha Świętegożycie Apostołów
Autentycznośćjedność życia, szczerość
Autorytettyraniaw rodziniewolność
B
Bierzmowanie
Bigoteria
Bojaźń Bożadar Ducha Świętegowstręt do grzechu
Boże Ciało
Boże Miłosierdzie
Boże Narodzenie
Bóg Ojciecmiłość synowska
Bólchorobachrześcijański sensmiłość do Krzyżanieporozumieniaprzykład Najświętszej Maryi Pannysens nadprzyrodzonywspółczucie dla cierpienia innych
Braterstwobraterstwo i radośćdelikatność w obcowaniufałszywe braterstwojednośćmiłośćnowe przykazaniepowszechne braterstwoprzejawy braterstwasłużbaupomnienie braterskie
C
Cel człowiekaNiebośrodkitrzy drogiwolność sumieniawybór człowiekażycie w obliczu śmierci
Celibat apostolski
Charakterdelikatność w obcowaniudojrzałośćhojnośćkształtowanie charakteruodwaga, śmiałośćpogoda duchapowagaprostotaszczerośćwolawspaniałomyślnośćwytrwałośćwytrzymałość
Chorobai Krzyż
Chrystus Król
ChrzestChrzest i powołanie chrześcijańskiepowołanie do świętości
Chwała Bożai wolność człowiekapodczas Mszy Świętej
Cierpliwośćpogoda duchaświęta niecierpliwośćw pracy nad duszami
Cnotycnoty ludzkiecnoty ludzkiecnoty teologicznecodzienna i heroiczna walkaJezus Chrystus, wzórMaryja, Nauczycielka cnótnadprzyrodzone i ludzkiepodstawa życia nadprzyrodzonego
Cnoty ludzkieautentycznośćhojnośćnaturalnośćodpowiedzialnośćpodstawa życia nadprzyrodzonegoprostotaradośćszczerośćtwierdzaw apostolstwiewiernośćwyrozumiałośćwytrwałość
Cnoty teologiczne
Cuda
Czasodkupienie czasuświętość i apostolstwowykorzystanie czasu
Czystośćgodność ludzkaoddanie sercaprzykład Jezusa Chrystusaradosna afirmacjaszczerośćśrodkiwalka w duchu sportowymwolność z miłości
Czystośćczystość małżeńskai miłość ludzkanaturalnośćniezbędnośćradosna afirmacjaśrodki do jej zachowaniaśrodki, aby nią żyć
Czystość intencjiczynić wszystko dla Miłościi pokoraposzukiwanie chwały Bożejprawdomównośćprostowanie sądówradość z prostowania intencjispójność życiaumiłowanie prawdy i wolnościw apostolstwiew kierowaniuw pracy
Czyściec
Czytanie duchowe
D
Diabełniemy demonpokusy
Dobre ubóstwienie
Dobroduszność
Dobry Pasterz
Dojrzałośćformacja młodzieżykapłanakobietkryteriawolność i odpowiedzialność
Dojrzałość ludzka i nadprzyrodzonalekkomyślność
Doktrynadoktryna wiaryformacjaformowanie sumieniai miłosierdziekatechezaMagisterium Kościołanaukaobowiązek rozpowszechnianapotrzebaprzekazywanie doktrynyrozwaga i męstwosposób przekazywania doktrynyz darem języków
Duch krytyczny
Duch Opus Deidroga miłościDzieło nowe i stare jak Ewangeliajego prostota
Duch służbycharakterystyka służby Bogu i innymnauczanie do służby apostolskiejz miłości do Boga
Duch Świętydar słowa do nauczaniadary Ducha Świętego i życie nadprzyrodzonedziałanie w duszyi kapłanii miłosierdzieJego działanie w KościeleJego wpływ na chrześcijannabożeństwo do Ducha Świętegoobcowanie z Duchem ŚwiętymObcowanie z Duchem Świętymowoc Krzyżaowoce Ducha ŚwiętegoPocieszycielświątynie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego
Duchowość
Dusza kapłańska
Dusza ludzka
Dusze czyśćcowe
Działalności doczesneBoże znaczeniebyć obecnymumieścić Chrystusa na szczycie wszystkich działańuświęcenie ich
Działalności ludzkieprzykładuświęconewolność
Dziecidzieci i kontrola urodzeńdzieci w domuformacja dziecimałżeństwa bezdzietnepowołanie dziecirelacja między rodzicami i dziećmiwychowanie w wierze
Dziecięctwo BożeDuch Święty i synostwo Bożeduchowe dziecięctwodziedzictwo Bożefundament życia duchowegoi oschłość wewnętrznajedność życiamiłosierdzie, braterstwomiłość synowskamodlitwa dzieci Bożychnadzieja, ufnośćpobożnośćpodobać się Boguradość dzieci Bożychsynostwo Boże i braterstwoufność i prostota w modlitwiewolność dzieci Bożychzaufanie do Bogazawierzenie, dziecięctwo duchowezawierzenie, zaufaniezwracanie się do Boga w obliczu słabości
Dziecięctwo duchowemoc i dojrzałośćpobożność dzieckapokora i zawierzenieprostota i odwagaprostota w modlitwiesynostwo Boże i zawierzeniesynowska pobożność w słabościżycie dziecięce
Dzieła apostolskiecel duchowy i apostolskioficjalnie „katolicki”pokora i czystość intencji
Dzieła korporacyjnedziałalność profesjonalna i świeckanarzędzia apostolstwanie być twierdzą obronnąnikogo nie dyskryminowaćprzy współpracy osób, które nie są członkami Dzieławsparcie finansowezachowanie autonomii zarządzania
Dziennikarstwomiłość i szacunek do wolności
E
Edukacjaedukacja chrześcijanuniwersytetwychowanie dzieciwychowanie w wolności
Egoizmmiłośćoderwanie od samego siebiepychaumiarkowanie
Ekumenizmfałszywy ekumenizm
Epifania
EucharystiadziękczynienieEucharystia i tajemnica Trójcy Świętejjako SakramentKomuniamiłość, jednośćobietnica życia wiecznegoofiara ChrystusaPan Jezus w Tabernakulumpobożność eucharystycznarealna obecnośćrzeczywista obecnośćTabernakulumżycie eucharystyczne
Ewangeliacudaczytanie Ewangelii Świętejjej przesłanie apostolskiejej przesłanie świętościnauczanie, przypowieści i alegorieprzypowieścisceny ewangelicznewierność Ewangeliizrozumieć przekaz i wyciągnąć konsekwencje
Ewangelie
Ewangelizacja
F
Formacjaaspekty formacjiformacja i wolnośćformacja kobietformacja sumienianiezbędność, cele, środkipraca formacyjnarodzinasumienieupomnienia
Formacja chrześcijańskaignorancja religijnanauka obowiązków obywatelskich
Formacja doktrynalnadla apostolstwakryteriumniezbędność
Formacja dziecichrześcijański dom
Formacja zawodowacnoty ludzkiedla apostolstwa
Frywolnośćśrodki zaradcze
G
Gniew
GnuśnośćkonformizmKrzyż Chrystusaprzeciętność i wygodaśrodki zaradczewalka ascetyczna
Godność ludzkacnoty ludzkieformacjagodność kobietygodność ludzkiej miłościgodność pracyludzkie słowomiłość i szacunek do wolnościoderwaniepokorapraca, świadectwo ludzkiej godnościsprawiedliwość i miłośćszacunek do osoby i jej wolnościświęta czystośćz oczami skierowanymi ku Niebu
Grzechcierpienie, poprawadług wobec Boga, spowiedźgrzech pierworodnygrzechy powszedniegrzechy przez zaniechanieniewola grzechupokora i modlitwapokora, ufnośćpokutapomoc Najświętszej Maryi Pannypycha, korzeń wszystkich grzechówskruchaskutkiwalka ascetycznawalka z grzechemwstręt do grzechuzadośćuczynieniezło w świecie
H
Hedonizm
Heroizmw dążeniu do świętości
Hierarchia kościelnajedność hierarchiczna i chrześcijańska wolnośćMagisterium Kościołaposłuszeństwo i wolnośćprawo do zrzeszania się kapłanówrola świeckich w Kościelewierność
Hipokryzjaskarcona w Ewangeliispójność życiasprawiedliwość i miłośćw stosunku do Boga
Historiachrześcijaństwo wobec historii ludzkościznaczenie historii
Hojnośća rodzinahojność i ubóstwohojność i wolnośćna Krzyżodpowiedź na powołaniew apostolstwiew małżeństwiew oddaniuw służbie innymw stosunku do Bogaw środkach materialnychw walce ascetycznej
I
Ideały
Instytuty świeckie
Integryzm
J
Jałmużna
JednośćbraterstwoEucharystiajedność i wolnośćrodzinasłużba wszystkimświętych obcowanie
Jedność życiachrześcijański materializmczystość intencjijedność życia kapłańskiegokontemplacja pośród światamodlitwa, praca i apostolstwoplan życiapobożnośćspójność życiaświętość, praca i apostolstwożycie wewnętrzneżywa modlitwa
Jezus Chrystusbyć współodkupicielemChrystus KrólChrystus przechodzi obok i wołachrześcijanin, drugi Chrystuscudaczłowieczeństwo Jezusa ChrystusaDobry Pasterzdom w NazarecieDoskonały Bógdzieło Jezusa Chrystusai uświęcanie pracyjedność z NimJego Najświętsze CzłowieczeństwoJego panowanie a wolnośćjego umiłowanie wolnościJego Wcielenie i zwyczajne życieJego wezwanie do świętości i apostolstwaJezus Chrystus obecny w Komunii ŚwiętejJezus Chrystus wyzwala człowiekaKrzyż i ZmartwychwstanieMaryja, Matka Chrystusa i droga do NiegoMęka i śmierćMęka i śmierćnadzieja i siła człowiekaNajświętsze człowieczeństwo ChrystusaNajświętsze Serce JezusaNarodzenie i życie ukrytenauczanieobcowanie z ChrystusemOdkupiciel i Najwyższy Kapłanpodążać za Jego przykładem, otwierając się na wszystkichpodążać za Nim pośród światapostępowanie Chrystusa z Jego uczniamipragnienie duszprowadzenie ludzi do Niegoprzykład miłościprzykład modlitwyprzykład pokory i służbyprzykład pokutyprzykład pracyprzykład roztropności i męstwaprzykład synostwa Bożegoprzykład świętej czystościprzykład ubóstwaRany ChrystusaSerce Chrystusaskała, na której można się oprzećumieścić Chrystusa na szczycie działalności ludzkiejumieścić Go na szczycie działalności ludzkiejumieścić Go w centrum działalności młodych ludziutożsamienie z Chrystusemutożsamienie z NimuwielbienieWcielenieWniebowstąpienieWzór i DrogaZmartwychwstanie ChrystusaŻycie Chrystusażycie publiczneżycie ukryteżycie z Nim
K
Kapłanigłoszenie Słowa Bożegokierownictwo duchowekomunia hierarchiczna i wolnośćmisja kapłanówprawo do zrzeszania sięświętość, jedność życiawolność świeckich
Kapłaństwocechy powołania kapłańskiegokapłaństwo powszechnemodlitwa za kapłanówposługa kapłańskapowołanie do kapłaństwaSakrament święceń kapłańskichżycie kapłanów
Katechezaapostolstwo jest ciągłą katechezą
Katolicy
Kierownictwo duchowedziałanie Ducha Świętegokapłan, narzędziepokorapomoc w walcerefleksja i szczerośćskrupułysposób korzystaniaszczerośćuległość, posłuszeństwowłaściwe środki zaradczewymagania
Klerykalizmchrześcijańska obecność w świeciei posługa kapłańskawolność świeckich
Kobietakobiecośćmisja w Kościele i w społeczeństwieNajświętsza Maryja Pannapowołanie zawodowerola społeczna w rodzinie
Komunia
Konformizm
KontemplacyjniNajświętsza Maryja Pannanieprzerwany dialogpośród świata
Kościółbiskupi i księżacechy dobrego zarządzaniacelibat i małżeństwocharakterystyka powołania zakonnegochrześcijańskie apostolstwodobry i zły antyklerykalizmDuch Święty i KościółDuch Święty sprawia, że jest wiecznie młodyekumenizmjednośćjedność z PapieżemJego misja głoszenia Słowa BożegoJego zbawcza misjakapłani i świeccykatolicyzmkobiety w KościeleKościół w świecieKościół żywy w chrześcijanachKościół, lud Bożymagisterium Kościołamisjamodlitwa za KościółNajświętsza Maryja Panna i Kościółopinia publiczna w Kościelepokora i bezinteresowność w służbie Kościołowiposłuszeństwo i wolnośćprawa Kościołarola świeckich w Kościeleroztropność i męstwo w przekazywaniu doktrynySakramenty Kościołasłużba Kościołowisłużyć bez chęci korzyścisprawiedliwość i miłośćszerzenie Królestwa Bożegoświętość, powołanie z chrztuświętych obcowanietrudności w życiu Kościołaumiłowanie hierarchiiumiłowanie jedności i różnorodności w Kościelew łodzi Chrystusawiernośćwierność depozytowi wiarywierność i miłość do Kościoławierność i wolnośćwolność świeckichwszyscy chrześcijanie tworzą Kościółwszyscy są wezwani do służbyzakonnicy i świeccyzałożenie, istota, cechyŻywy Chrystus w Kościele
Kres
Królestwo Bożeszerzenie Królestwa Bożego
Krucyfiksnabożeństwo do Ran Chrystusa
Kryterium
Krzyżbyć z Chrystusem na Krzyżucierpienie i ofiaradroga do chwałyDuch Święty, owoc KrzyżakrucyfiksKrzyż ChrystusaKrzyż Chrystusa, drogakrzyż dnia codziennegomiłość do KrzyżaNajświętsza Maryja Panna u stóp Krzyżaoszczerstwa i nieporozumieniaoznaki prawdziwego Krzyżapieczęć boskapoświęcenie i umartwienieprzykład Najświętszej Maryi Pannyrozważanie o Krzyżutrzy drogiutrapieniew modlitwiew pracyw życiu codziennymznak zwycięstwa
Kult Boży
Kultura
L
Lektury
Lenistwochwila bohaterskafałszywe nadziejelenistwo w walce ascetycznejsumiennośćw pracyw życiu wewnętrznym
Letniość
Litośćból Miłości
Liturgiaczas Adwentuczas Bożego NarodzeniaMsza Święta
Liturgia Mszy Świętej
Lojalnośćnielojalnośćw chrześcijańskim postępowaniuwiernośćwobec Kościoławobec własnego powołaniawytrwałość
Lud BożyKościół obecny we wszystkich chrześcijanach
Ł
Łakomstwo
Łaskadziałanie łaskiMaryja, Pośredniczka łaskiodpowiedź na łaskęSakramenty Bożej łaski
Łaska Bożaistota i skutkiodpowiedź na łaskępowołanieźródło dobrego ubóstwienia
M
Magisterium Kościoła
Małe rzeczydrobne umartwieniai walka ascetycznaich skutecznośćich wartośćmiłośćNieboobecność Bożaoderwanieporządekpoświęcenie dla Miłościpraca dobrze wykonanaścieżka do świętościświętość i małe rzeczyuświęcanie zwyczajnościw pobożnościw szczerościw życiu wewnętrznymwzrost w Miłości
MałżeństwoBoże powołanie, droga do świętościceldzieci i kontrola urodzeńformacja małżeńskagodnośćmałżeństwo bezdzietnemiłość małżeńskanarzeczeństwonierozerwalnośćobowiązki rodzinnepobożność rodzinnarelacje z dziećmirodzinawiernośćwychowanie dzieci
Marksizm
Materializm
Materializm chrześcijański
Mądrośćdar Ducha Świętegoi Najświętsza Maryja PannaWiara
Metody ludzkie
Męstwolękodwagaw apostolstwiew obronie prawdy
Miernośćletniośćwygoda
Miłosierdzie
Miłosierdzie Bożei ludzka słabość
Miłośćapostolstwo i miłośćbez dyskryminacji, otwierając się na wszystkichcharakterystyka miłościcnota teologicznadar Bożydzieła miłosierdziaEucharystia i miłośći jednośći umiłowanie wolnościjednośćmiłość do Boga i ludzimiłość do Kościołamiłość i oddaniemiłość i ofiaramiłość i prawdamiłość i sprawiedliwośćmiłość i świętośćmiłość małżeńskamiłość uniwersalnamiłość w domumiłość wobec tych, którzy są w błędziemiłość, uczuciemusi ciągle wzrastaćNajświętsza Maryja Panna, Nauczycielka miłościnowe przykazanieoddanie w miłościodpowiedź na Miłość Bożąofiaraoszczerstwa, krytykapokora, zrozumieniepoprzez apostolstwopoprzez pracęprzejawy miłościprzyjaźńprzyjaźń otwarta na wszystkichrozsiewanie miłości w świeciesłużba innymsprawiedliwośćupomnienie braterskiewielkie serce i cierpliwośćwolnośćzrozumienie, współistnienie
Miłośćdo Boga i innych ludzimiłość i ofiarapolega na małych rzeczach
Miłość Bożabojaźń synowskaBóg jest miłościąBój jest miłościącel człowiekaczuła miłośćduch ubóstwaJezus Chrystus objawia Miłość Bożąkochać czynamikochać Gokochać innych ze względu na BogaMaryja, Matka Pięknej MiłościMatka BożamiłosierdzieMiłosierdziemiłość Boga do ludziMiłość Boga wcielonegoMiłość Boża w Eucharystiimiłość odkupieńczaoczyszczaoddanie i wolnośćodpowiedź na Miłość Bożąofiarowanie pracyOpatrzność Bożapodobać się Bogupoświęcenie dla miłościprawa Bożeprzeszkody dla Miłości Bożejrozpalanie ludzi w Miłości do BogaSakramentysercemświęta czystośćumartwieniewyzwala człowiekażal z Miłościżycie miłością
Miłość do Bogai świętośćskruchaw uświęcaniu zwykłych rzeczy
Miłość ludzkamałżeństwoMaryja, Matka Pięknej Miłościmiłość, troskaświęta czystość
Mistyka „gdybania”
Młodośćideał służbymiłość ludzkamłodość duchanadziejarelacje z rodzicamiwolność i odpowiedzialnośćżycie pobożnością
Mocmoc w pracyniezbędność w apostolstwieniezbędność w drodze do świętościprzykład Najświętszej Maryi Panny
Modlitwaapostolstwobez anonimowościcharakterystykadziałanie Ducha Świętegoi apostolstwojak się modlićkapłan, człowiek modlitwykontemplacja życia Chrystusamodlitwa błagalnamodlitwa i pracamodlitwa myślnamodlitwa nieprzerwanamodlitwa pełna ufnościmodlitwa ustnamodlitwa w rodziniemodlitwa żywa i aktywnamodlitwy ustneNajświętsza Maryja Panna, Nauczycielka modlitwyniezbędnośćnormy pobożnościoratoriumpierwsi chrześcijaniepobożnośćprzykład Jezusa Chrystusarozmowa z Bogiemśrodek w apostolstwieuległość wobec Ducha Świętegowytrwałośćz prostotązgłębianie fragmentów Ewangeliiżycie modlitwą
Mody
Moralność chrześcijańska
Mszacentrum i źródło życia wewnętrznegoKomunia eucharystycznaliturgia Mszy ŚwiętejMsza Święta i tajemnica Trójcy Świętejodprawianie Mszy ŚwiętejOfiarapobożność kapłanapośrednictwoumiłowanie Mszy Świętej
N
Nabożeństwado Aniołów Stróżówdo Dzieciątka Jezusdo Krzyżado Najświętszej Trójcynabożeństwa maryjneRóżaniec Święty
Nacjonalizm
Nadziejachrześcijański optymizmcnota teologicznadar Bożyfałszywa nadziejai walka ascetycznajednocześnie na ziemi i w Niebiela Virgen, Najświętsza Maryja Panna, Nauczycielka NadzieiMiłosierdzie Bożenadzieja i życie chrześcijańskienadzieja Niebanadzieja Niebanadzieja w Jezusie ChrystusieNajświętsza Maryja Panna, Nasza Nadziejapomimo słabościprzekazywanie nadziei światuufność
Najświętsza Maryja Pannadoskonałości i przywilejeMatka BogaMatka Boża i KościółMatka KościołaMatka ludziMatka Pięknej Miłościnabożeństwa maryjnenabożeństwo do Najświętszej Maryi PannyNadziejaNajsłodsze Serce MaryiNauczycielka miłości i sprawiedliwościNauczycielka modlitwyNauczycielka modlitwy i apostolstwaNauczycielka nadzieiNauczycielka pokory i cnót ludzkichNauczycielka wiaryNauczycielka zarządzania czasemobcowanie z Najświętszą Maryją Pannąpomoc w walceradośćRóżaniec Świętyświęta czystośćświętość i cnotyświętość Maryiwolność w oddaniuWspółodkupicielkawzór i drogażycie i przywilejeżycie Maryi
Namaszczenie chorych
Narzeczeństwo
Narzędzia Boże
Naturalnośćdyskrecjai skutecznośći szczerośćnaturalność Jezusa Chrystusaprostotaw apostolstwiew oderwaniu i w umartwieniuw życiu chrześcijańskimżycie zwyczajnie, niewyróżniające się i bez tajemnic
Naturalność i prostotabez tajemniczwykli chrześcijanie
Nauczaniedalekosiężne działaniakształcenie dobrych wykładowcówkształcenie uczniówpolegać na rodzicachpraca świeckawaga i pilność tej pracyz chrześcijańskim wyczuciem
Naukaapostolstwo inteligencjidar Ducha ŚwiętegodoktrynaNajświętsza Maryja Panna, Stolica Mądrości
Nauka
NawróceniepoprawaSpowiedźz pomocą Matki Bożejzaczynać i na nowo zaczynać
Nędze
NieboEucharystia, obietnica życia wiecznegoMaryja Pannanadziejastarania o jego osiągnięciewolność
Niedopatrzenia
Niedziela Palmowa
Niesprawiedliwość
Niezdecydowaniewiara i decyzja
Niezrozumienie
Normy pobożności
O
Obcowanie Świętychjednośćnadprzyrodzona łączność
Obecność Bożajak dzieci Bożekontemplacja pośród światanie jesteśmy samiplan życiaśrodki ludzkiew pracyw życiu codziennym
Obowiązki i prawaobowiązki społeczneszacunek dla sławywypełnianie obowiązków
Obywatelstwo
Oczyszczenieoczyszczenie intencjiserca
Oddanieczasudla otrzymanej misjiduch służbyhojnośći wolnośćoddanie Boguodkrycie powołaniaodpowiedźodpowiedź na powołanieowoce oddaniapodążać za Chrystusemprzykład Najświętszej Maryi Pannysercasprawiedliwość i miłośćszczerość i wiernośćwierność Bogu i innymwięzy krwiwolność i oddaniezaszczyt
Oderwanienaturalnośćod ludziod opiniiod rzeczy ziemskichod sławyod własnego jaod własnych interesówod zaszczytówopanowanie, służbaprzejawyprzykład Jezusa Chrystusaprzykład Jezusa Chrystusaufność Boguwalka w oderwaniu
OdkupienieChrystus wyzwala człowiekaJezus Chrystus OdkupicielmiłośćNajświętsza Maryja Panna, Współodkupicielka i Pośredniczkaowoce Odkupieniaumieścić Chrystusa na szczycie ludzkich działańuświęcanie światawola powszechnego Zbawieniawspółodkupienie z ChrystusemZbawienie ludziZbawienie świata
Odpoczynek
Odpokutowanie
Odpowiedzialne ojcostwoliczna rodzina
Odpowiedzialnośćbrak odpowiedzialnościchrześcijaninaformacjaodpowiedzialność i wolnośćodpowiedzialność przed Bogiemodpowiedzialność w pracypoczucie odpowiedzialnościrozliczeniew pracy apostolskiejw pracy zarządczejza świętość innychza własną świętość
Odwagaśmiałośćw apostolstwiew wypełnianiu Woli Bożej
Ofiaramiłośćmiłość do Krzyżaprzez Miłośćradosne przyjęcie Krzyżaw pracywyrzeczenie się
Ofiarnośćoddanieoddanie się Bogupokora i służbapoświęcenie dla Miłościw dawaniu innymzapomnieć o sobie
Ofiarowanie pracyofiarowanie pracy zawodowej
Ognisko domowedroga do świętościduch ubóstwa i służbymiłość, autorytet, wolnośćpobożność rodzinnapraca kobiet w domachrelacje między rodzicami a dziećmi
Ojciec Świętyjedność z Ojcem Świętymmiłość i szacunekwierność
Opanowanieoderwaniesynostwo Boże i służba
Opatrzność Boża
Opinia publicznaumiłowanie i szacunek do wolnościw Kościele
Optymizmchrześcijański optymizmduch zwycięstwanie bać się niczego i nikogoomnia in bonumoptymizm i nadziejapozytywne nastawienie w kierowaniuradośćufność Boguw walcew walce wewnętrznej i w apostolstwiewiara, nadzieja
Opus Deiapostolstwo korporacyjnebez tajemnicbrak celów politycznychcel i środki nadprzyrodzonecharakter nadprzyrodzonycharakter świeckicharakter uniwersalnycharakterystyka zarządzaniaczłonkowiedroga prawnaduch i istotaformacjahistoriakorzenie w każdym krajuKrzyż i radośćmiłość do wszystkichmisja w głoszeniu powszechnego powołania do świętości w świecienadprzyrodzony celorganizacja i zarządzanieprawna aprobacja w Kościeleroztropność, aby uniknąć oszczerstwrozwój, z Bożą pomocąróżnice względem apostolstwa zakonnegoróżnice względem stowarzyszeń i ruchówsiewcy pokoju i radościsynostwo Bożeszczególne cechy powołaniaświętość w życiu codziennymtrudności podczas hiszpańskiej wojny domowejubóstwo i zaufanie Boguuniwersalność, powszechnośćuświęcanie pracyw Kościelewezwaniewolnośćwolność i osobista odpowiedzialnośćwolność i osobista odpowiedzialność członków
Osiołek
Osoba ludzka
Osobowość
Oszczerstwoprawdomówność i sprawiedliwość
Ośrodki akademickie
P
Patriotyzm
Pesymizm
Piekło
Pierwsi chrześcijanie
Pilnośćw pracy
Plan życiaduch umartwienianormy pobożności
Pluralizmumiłowanie wolnościwspółistnienie, szacunek dla wolności
Pobożnośća plan życiadar Ducha Świętegodziecięctwo duchowejedność życiamiłość do Kościołanormy pobożnościpobożność doktrynalnapobożność eucharystycznapobożność i synostwo Bożepobożność liturgicznapobożność maryjnapodobać się Bogupodstawa wszelkiego działaniaprostota w modlitwiespójność życiasprawiedliwość Bożaświęte wizerunkiumiłowanie tradycjiżycie pobożne
Pogoda duchacierpliwośćowoc oddaniapokój wewnętrzny
PokoraBoża moc i ludzka słabośćczystość intencjidobre ubóstwieniei czystość intencjii dobre przebóstwieniei godność ludzkai nadziejai szczerośći ufność Bogui własny osądistota i niezbędnośćnarzędzia Bożenarzędzia w rękach Boganiebezpieczeństwo pychyosiołekosobista i zbiorowaowocepodstawowa cnotapokora i miłośćpokora i powołanie chrześcijańskiepokora i słabościpokora i zapomnienie o sobiepokora Jezusa Chrystusapokora Najświętszej Maryi Pannypokora w słabościachpokora zbiorowapoświęcenie i służba innympoznać Boga i poznać siebiepozostać niezauważonymprawda i szczerośćprzykład nauczania Jezusa Chrystusapychaw apostolstwiew życiu publicznymwolność i oddaniezapomnieć o sobieznaczenie upokorzeń
Pokójkonsekwencja apostolstwaowoc oddaniaowoc poświęcenia sięowoc walkipogoda duchaPokój Chrystusowypokój wewnętrznypokój wewnętrznysiewcy pokojuw trudnościachw życiu nadprzyrodzonymwolność i nadzieja
Pokusyprzeciwko powołaniuśrodki zaradczewalka, a nie dialog
Pokutacnota pokutyduch pokutyNajświętsza Maryja Panna pod Krzyżemnawróceniepokutapokuta, zadośćuczynienieumartwienie, pokutazadośćuczynienie
Politykakobiety w życiu publicznympolityka i posługa kapłańskasłużbawolność
Pomoc domowa
Poprawapokuta
Porażki
Porządek
Posłuszeństwocechydyscyplinaistota i niezbędnośćnarzędzia Bogapanowanie nad posłuszeństwemposłuszeństwo i oddanieposłuszeństwo i wolność osobistaskutecznośćw apostolstwiewiara w działaniu
Postanowieniamuszą być konkretne
Postęppraca i postęp ludzkości
PowołanieBoże wezwanieBoże zobowiązanie miłościbyć solą, światłem i ogniem w świeciedo Opus Deiistota i cechyjak reagować na trudnościjednośćoddanieodpowiedź na powołaniepowołanie i radośćpowołanie i rodzinapowołanie i walka ascetycznaprzemiana ludzkiego życiaprzeszkody i pokusyprzykłady z Ewangeliiradość i wdzięczność Bogu za powołanieszerzyć doktrynęwierność powołaniu
Powołanie chrześcijańskieapostolstwoBoże wybraństwochrześcijanin, drugi Chrystuschrześcijańskie świadectwoDobry Pasterzduch służbyjedność życiamiłość do Krzyżamiłość i wierność Kościołowinaśladować Chrystusanowe przykazanieobowiązek modlitwyobowiązki społeczneodpowiedź i wolne oddanieodrywanie powołaniaodwzajemnianieoznacza wytrwaniepierwsze nawróceniepowołanie apostolskiepowołanie do świętościpowołanie z Chrztupraktykowanie cnótsiewcy pokojusól i światłospotkanie z krzyżem Chrystusatrzy drogiuświęcanie pracyuświęcanie światawolnośćwspółistnienie, miłośćwspółodkupicielez oczami skierowanymi ku Niebużycie nadprzyrodzoneżyć jak chrześcijanie
Powołanie zawodowepowołanie zawodowe, ważna część Bożego powołania
Pracaapostolstwo, współodkupienieChrystus na szczycie ludzkiej działalnościcnoty w pracycnoty, które wchodzę w gręczystość intencjiDzieło Bożegodność pracygodność w miejscu pracyi duch ubóstwai świętośćistota i niezbędnośćkompetencje zawodowe, służbaludzka doskonałośćludzka doskonałość i czystość intencjimiłość i wymagania w pracynarzędzie apostolstwaobecność Bożapowołanie zawodowepraca i apostolstwopraca i wolnośćpraca kobietpraca po ludzku dobrze wykonanapraca uświęcającaprestiż zawodowyprzemieniać pracę w modlitwęprzykład Jezusa Chrystusaprzykładnośćsłużbasprawiedliwość i miłośćśrodek osobistego uświęceniaśrodki do apostolstwaudział w pracy twórczejumieścić Chrystusa na szczycie ludzkich działańumieścić Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działańuświęcać się przez pracęuświęcanie pracyuświęcanie światauświęcony i uświęcającywartość osobista i społecznawydajnośćwykorzystanie czasu
Praca świętego Rafałacel prowadzenia formacji ludzkiejduch służbyformacja duchowakatechezykonkretne celekursyodwiedziny ubogichopieka kapłańskapozostałe środkiśrodki tradycyjnetrudnościudział w stowarzyszeniachwsparcie finansowez najmłodszymiznaczenie ciągłości
Pracowitośćrzetelnośćwykorzystanie czasuwymagania i wydajność w pracy
Prawa i obowiązki
Prawdabronić prawdy z życzliwościąsceptycyzmw każdym błędzie może tkwić ziarno prawdy
Prawdomównośćataki na prawdędar doktrynyobrona prawdyprawda i miłośćrozpowszechnianie prawdyroztropnośćsprawiedliwość i wolnośćszacunek dla prawdywierność i umiłowanie prawdy
Prawoprawo Bożeprawo cywilneprawo przeciwne chrześcijaństwu
Prawo do intymności
Prawo moralnei wolność sumienia
Propaganda
Prostotabrak prostotynaturalnośćsynostwo Bożeszczerośćw czasie słabościw modlitwie i w apostolstwie
Prozelityzmapostoł apostołówśrodki nadprzyrodzone
Prozelityzm chrześcijańskiprowadzić innych do Chrystusa
Próżnośćpycha
Przebaczenie
Przeciwnościdowody Bożej miłościpodejście do sprzecznościpodszeptyw apostolstwie
Przejść niepostrzeżenieapostolstwoukryte życie Jezusa Chrystusażycie Najświętszej Maryi Panny
Przeszkodyw życiu wewnętrznym
Przyjaźńapostolstwo przyjaźnicechyfałszywa przyjaźńkoleżeńśtwomiłośćmiłość i apostolstwonadprzyrodzone i apostolskie owocepomiędzy rodzicami i dziećmiprzyjaźń i lojalnośćprzyjaźń i służbaprzyjaźń z Jezusem Chrystusem
Przykładapostolstwo przykładuspełnianie obowiązkówświadectwo chrześcijańskiew pracy
Przykłady obrazoweamunicja wojennaanegdota o księdzu i jego osiołkuawanturnicybicie sercabiedak, który odkrywa, że jest synem Królabłędny ognikbłogosławieństwo ostatniej cegły budowanego domuboski rzeźbiarzBoża melodiaBoże ścieżkiBoży kuglarzból zębów w sercubuchalteriachłopiec i rybacychmura żyzna wodąchodzenie na szczudłachchrześcijańska rewolucjacygan i uzdacynowa łyżkaczłonkowie tego samego organuczłowiek na skrzydłach samolotuczłowiek w jednym kawałkudar językówdeptać samego siebiediabeł jest wściekłym psemdialog między rodzicem a dzieckiemdrożdżedrzazga w cieledwie zapalone świecedzieci rozbijające przedmiotdzieci wchodzące po schodachdzieci z gumydziecko w poszukiwaniu słodyczyelektrowniefantazje Tartarína z Tarascónfundamentygarncarzgenerator energii duchowejgłowa w niebie, a nogi na ziemigwoździe muszą być mocno wbitegwoździe wbijane ostrym końcemgwóźdź w ścianiehaczyk rybaka ludzihartowana stalheroizm matekhojne dzieckohojność Aleksandra Wielkiegokaczka i kacze jajakamieniarzkamień, który wpadł do jeziorakarty do grykażdy wędrowiec podąża swoją drogąkąkolkelner i dorszkieszenie wypchane kamykamiklamrykrople do oczukról Midaskrólestwo „świata ludzkiego”lata, które się licząlatarnie w ciemnościlina zdolna do podnoszenia ogromnych ciężarówłódź na falachłupinki zawierające nasionałupy z pola walkimaluchy, które nie chcą przyjmować gorzkiego lekarstwamała śrubka w wielkiej firmiemały ptaszek i orzełmartwe liściemaszyna pracy apostolskiejmikroby i bestiemistyka „gdybania”mit o królu Midasiemłynmost zwodzonymyśli przewodniena skrzydłach samolotuna zawsze i na wieki wiekównadprzyrodzona antenanadprzyrodzona olimpiadanie mierzyć niskoniepokój artystynierówna sprawiedliwość matekobieranie kartofliobraz Velázquezaogniwa w łańcuchuogrodnikogród bez świeżych kwiatówopakowanie prezentuopowiadanie o cyganieorka, bruzdowanieosiołekowczarniapacjent przed lekarzempalenie mostówpaleniskopędzel w ręku artystypiąta kolumnapierwsze kroki dziecipierwsze spotkaniapiła stolarska i pęseta chirurgicznapióro wiecznepłonący żarpochodniepolowanie na małe lisypołączeniapołowy i sieciposąg o glinianych stopachpowszechna mobilizacjapozbyć się „ropuchy”pól tona węgla i garstka diamentówpracoholizmproch unoszony przez wiatrproza codziennościptak w błociepunkt opatrunkowyrany żołnierzaropucha z bajkirośliny pokryte śniegiemrozmiar nasionróże i kolcerzucać złote ziarnasamotny partyzantsen o trzech drogachsiedem spustówsiedmiu mędrców Grecjisiewcaskąpiec, matka, ambitny, nieszczęsny rozpustnikskrzydła do lataniasólsól ziemistać się dywanemstalowa maczuga pokryta miękkim pokrowcemstopy metalistrażnik na warcieszlif diamentowysztandar szczerych sercsztandarysztuczne ogniesztywność kartonu i szmaciane kukłyszybować jak orłyszycie igłą bez niciściśnięta sprężynaświatło latarniświeca naszych nieszczęśćTartarín z Tarascóntramwajtryby maszynytyczki pomalowane na czerwonoubrania leżące dokołaupadek dorosłegoużycia środka leczniczegowalczyć nagowcześniej, pełniej i lepiejwęgiel i popiółwiele kwiatów kwitnie na wiosnęwietrzyk i huraganwieża katedry w Burgoswinorośl i pędywywiad medycznywzrok, który chce rozpalić światza każdą górą znajduje się kolejnazakwas i wypiek chlebazakwas w cieściezawstydzenie w obecności gościzbroja ludzkiej wiedzyzdziecinniałe zachowaniezepsute dzieckoziarno pszenicyzłoto i diamentyzłoto i miedźzłoty bażant
Puste wyobrażenia
PychaBóg sprzeciwia się pyszeegoizmniezbędność modlitwyniezbędność szczerościoderwanie od siebie i wolnośćpotrzeba Bogapoznać Boga i poznać siebiepróżnośćprzejawypycha i pokorawalka z pychąwrażliwość i próżne wyobrażenia
R
Rachunek sumieniadni skupieniaduch samorefleksjijak to zrobićniezbędnośćpokora, szczerośćpoprawarachunek szczegółowywrażliwość sumienia
Radadar Ducha Świętego
Radośćchrześcijańska cnotadobry humori szczerośći świadomość obecności Bożeji wolnośćkonsekwencje oddaniaNajświętsza Maryja Panna, przyczyna naszej radościnormy zwyczajoweoptymizm i nadziejaowoce hojnościowoce Krzyżaowoce oddaniaowoce oderwaniaowoce wiaryradość dzieci Bożychradość i apostolstworadość i Boże Narodzenieradość i braterstworadość i krzyżradość i pokójradość i Wielki Postradość i życie wewnętrzneradość z poprawyradość życia i umieraniasiewcy radości i pokojuuśmiechnięta asceza
Realizmdoświadczeniew życiu wewnętrznym
Rodzinadroga do świętościduch ubóstwa i służbykobiety w rodzinieliczna rodzinamiłość, władza i wolnośćobowiązki rodzinnepobożność rodzinnarelacje między rodzicami a dziećmi
Rodzina chrześcijańskaformacja dzieciistota i cechyprawa i obowiązki dziecirodzina i powołaniewychowanie dzieci
Roztropnośćbez nadmiernej ostrożności i braku zaufaniafałszywa roztropnośćmądrość sercaniezbędnośćostrzeżenia i poradyroztropność i dojrzałośćroztropność w sprawach ciałastanowczość i pewność siebiew doborze lekturw ocenachw zarządzaniuwdrożenie skutecznych środków
Różaniec
S
Sakrament
Sakramenty
Samotność
Sąd
Sekciarstwo
Sercekochać Boga całym sercemmądrość sercamiarą serce Jezusa Chrystusamieć serce dla innychmiłość, uczucienadziejaoddanie sercaprzykład Najświętszej Maryi Pannysentymentalizmserce i czystośćserdecznośćstrażnik sercawięzy krwiwolne sercewymagania
Serce ChrystusapobożnośćSerce Boga Wcielonego
SiłaBoża moc, Boże synostwocierpliwość, pogoda duchadar Ducha Świętegomiłość do KrzyżaNajświętsza Maryja Panna, przybytek chrześcijaństwaodporność środowiskowaodwagapotęga miłościsiła i nadziejasiła wiarysiła, niezłomnośćstosowanie skutecznych środkóww pracy i na Krzyżuw zarządzaniuwalka ascetycznawielkoduszność
Skruchaból MiłościNajświętsza Maryja Pannanawróceniespowiedźżal
Skruchaból Miłościoczyszczenieodnowawobec zniechęcenia
Skrupuły
Skupienie
Skuteczność
SłabościBoża Miłość i miłosierdzieBóg liczy się z naszymi wadamipokora, nadzieja w Bogu
Słabość ludzkabliskość Chrystusadoświadczenie i odpowiedzialnośćdziałanie łaskiNajświętsza Maryja Pannanieszczęściaszczerość w spowiedziwierność i nadziejazrozumienie
Słowo Boże
Służbaduch służbynaśladować przykład Chrystusapokora i miłośćpokora i walkapoprzez pracęradosne przyjęcie Krzyżasłużba Bogusłużba i wolnośćsłużyć z radościąsprawiedliwość i miłośćw pracy dydaktycznejwielkodusznośćwobec Kościoławobec społeczeństwazapomnieć o sobie
Smutek
Sobór Watykański IIapostolstwo, uświęcanie świataedukacja chrześcijańskakapłanimałżeństwo i rodzinapowszechne powołanie do świętościprawo kapłanów do zrzeszania sięrola świeckich w Kościeleuświęcanie pracywierność Kościołowi
Solidarnośćbraterstwo i jednośćduch ubóstwaw pracywolność
Spojrzenie nadprzyrodzonedaje pokójludzkie spojrzeniew apostolstwiew czasie przeciwnościw obliczu przeciwieństww obliczu śmierciw życiu wewnętrznymwiarazmysł nadprzyrodzony
Społeczeństwo obywatelskiechrystianizacja społeczeństwadechrystianizacjanadawać chrześcijańskie znaczenieudział w życiu publicznymwspółistnienie, zrozumienie
Spowiedźnawrócenieszczerość i skrucha
Spowiedź Święta
Spójność
Spójność życiajedność życia
Sprawiedliwośćdobro wspólneduch ubóstwakażdemu według potrzebludzka cnota sprawiedliwościmiłość i szacunek do wolnościposzanowanie godności ludzkiejpraca i służbaprawa Bożesłużbasprawiedliwość i Boże miłosierdziesprawiedliwość i braterstwosprawiedliwość i miłośćsprawiedliwość i prawdasprawiedliwość społecznasprawiedliwość w pracysprawiedliwość w świecie
Stałośćw życiu wewnętrznymwytrwałość w pracy
Stowarzyszenieprawo do zrzeszania się w Kościelestowarzyszenia studenckie
Strzeżenie zmysłówwspomnienia
Stworzenieludzka praca i stworzeniepracapraca, uczestnictwo w Bożym stworzeniu
Sumienieformowanie sumieniarachunek sumieniaszczerośćuczciwośćwolność sumienia
Szacunek wobec osobyi jej wolności
Szczerośćaby otrzymać pomoc duchowąaby wytrwać w powołaniuspójność życiaw kierownictwie duchowymw walce ascetycznejwobec Bogawobec samego siebiez samym sobą
Szczęścieowoc Bożej obecnościradośćszczęście i oddaniewolność
Sztuka sakralna
Śmierćbez lęku przed śmierciąmyślenie o śmiercinadziejaprzygotowanieto Życieżycie w obliczu śmierci
Środkiśrodki finansowe i materialneśrodki nadprzyrodzone
Środowiskoiść pod prądnaturalnośćwpływać na środowisko w sposób chrześcijańskizwrócić się do Najświętszej Maryi Panny
Świadectwoapostolstwo przykładuchrześcijańskie postępowanieświadectwa radości
Światapostolstwo pośród świataChrystus na szczycie działalności ludzkiejchrześcijański materializmchrześcijański obywatelchrześcijański zaczyndzieło Chrystusa dokonuje się w historiihistoria człowiekakontemplacyjni pośród świataKrólestwo Boże na świeciemiłość, jednośćmisja chrześcijanina w Kościele i świeciena ziemi i w niebie jednocześnienadzieja i wiecznośćnamiętnie kochać światodpowiedzialność chrześcijańskapoprzez pracępowołanie zawodowe, część powołania chrześcijańskiegosiewcy miłości w świeciesprawiedliwośćświętość pośród świataświętość rodzinyuświęcanie ludzkiej pracyuświęcanie światawolność chrześcijanwspółczesne kryzysy światowezaczyn i ciastozbawienie świata
Świeccya zakonnicymentalność świeckapowołanie chrześcijańskiepraktykowanie świeckich cnótrola w Kościele i w świecieszczególne apostolstwoświeccy i kapłaniuświęcanie pracywolność
Świeckośćprawa antychrześcijańskieprześladowanie Kościoła
Świeckośćnamiętnie kochać świat
Święciprzykład własnej słabościŚwięty Augustyn
Święta czystość
Święta nieustępliwość
Święta Rodzina
Świętośćapostolstwo i zbawienie świataBoża moc i ludzka słabośćcechycel osiągalny, heroizmcnoty i życie nadprzyrodzonedziałanie Ducha Świętegoi miłość Bogai normy pobożnościi uświęcanie pracyi wolnośći życie codziennemiłość do Bogamodlitwaobecność Aniołów i pomoc Matki Bożejoddanieosobista świętośćpłaszczyzna pochyłapoprzez pracęposzukiwaniepośród światapotrzeba świętej czystościpowszechnośćpragnienie świętościprzyjaźń i utożsamienie się z Chrystusemspotkanie z Krzyżemsynostwo Bożeśrodki do wzrastania w niejświętość i walka ascetycznaświętość i wolnośćświętość pośrodku świataświętość w małych rzeczachświętość w życiu codziennymświętość, działanie BogaTrójca Święta, działanie Ducha Świętegouniwersalnośćw małżeństwiew życiu codziennymwalka wewnętrznawarunek skutecznościwzrastanie w miłościzaczynanie i zaczynanie na nowo
Święty Józefnabożeństwo do świętego JózefaNauczyciel życia wewnętrznegopostępowanie świętego Józefa z Jezusem
T
Tchórzostwoodwaga
Teologia
Totalitaryzm
Towarzyszenie duchoweszczerość
Trójca Świętai Najświętsza Maryja Pannaobcowanie z Trójcą ŚwiętąTrójca Święta i Msza Świętazamieszkiwanie w duszy
Trudnościciemność w życiu wewnętrznymmiłość, odwagapogoda ducha i radośćschronienie u Najświętszej Maryi Pannietrudności osobisteufność i nadziejaw oddaniu i w apostolstwiewiara, zaufaniezaufanie do Bogazmysł nadprzyrodzonyzwrócenie się ku Najświętszej Maryi Pannie
Trzeźwość
U
Ubóstwieniedobre ubóstwieniezłe ubóstwienie
Ubóstwoduch ubóstwaoderwanieodpowiedzialność i hojnośćpraktykowane w Opus Deiprzykład Jezusa Chrystusaw dziełach apostolskichzasoby ludzkie w apostolstwiezaufanie do Boga
Uczciwośćdobra męskość
Uległośćnauka posłuszeństwaoddanie Boguposłuszeństwo narzędzia w rękach Bogauległość wobec łaskiw apostolstwie
Umartwieniećwiczenia pokutnegłębokie znaczenieistota i niezbędnośćmiłość do Krzyżaofiaraofiara dla Miłościtrzy drogiumartwienia w życiu codziennymumartwienia wewnętrzneumartwienia zwyczajoweumartwienie cielesnew pracy
Umartwienie i pokuta
Umiarkowanie
Uniwersalnośćmiłość uniwersalnauniwersalność apostolstwo
Uniwersytetmiłość i prawdasłużba społeczeństwuUniwersytet Nawarrywolność i współistnienie
Upomnienie braterskie
Upóri wolność
Ustępliwość-Nieustępliwość
Utrapieniamiłość do Krzyżapomoc i pocieszenie Najświętszej Maryi Pannyprzeciwnościtrudnościwiara i nadziejawykorzystanie ich wartości
W
Wadyduch sprzecznościdumapochlebstwazazdrośćzniechęcenia
Walka ascetycznaheroizmi radośćKrzyż i pokutanadziejaNajświętsza Maryja Panna pomaga w walceniezbędność świętej czystościplan życiapokorapoprzez Miłośćpotrzeby i celeradosna i w duchu sportowymspójność życia i wolnośćstały i silnysynowska pobożność w słabościachw życiu codziennymwzrastać w miłościzaczynać od nowazaczynanie i zaczynanie na nowoźródło radości
Wdzięczność
Wiaraapostolstwo, konsekwencja wiarycnota teologicznadar mądrościformacja doktrynalnaformacja i pobożnośćistota i niezbędnośćistota wiaryludzie wiaryNajświętsza Maryja Pannaomnia in bonumpodtrzymywanie wiarypotęga wiarypowołanie chrześcijańskiesiła wiarysól i światłość świataspojrzenie nadprzyrodzonew Jezusa Chrystusaw obliczu wewnętrznej ciemnościwiara żywa i skutecznawierność Objawieniuwolność sumieniawzrost w wierzeżycie wiarą
Wielkanoc
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielki Post
Wielkodusznośćszlachetne ambicje
WiernośćBoguBogu i innym ludziomBoża pomocBoża sprawiedliwośći nadziejai święta czystośćjak reagować na kryzysKościołowilojalnośćlojalność wobec KościołaObjawieniuplanowi życiaszczerośćszczerość lekarstwemw spełnianiu obowiązkówwierność i nadziejawierność i walka ascetycznawierność w małych rzeczachwierzeWoli Bożejwytrwałośćwytrwałość i lojalnośćzobowiązaniom Chrystusa
Wniebowstąpienie
Wniebowzięcie
Wolaaktywizmmiłośćodpowiedzialność przed Bogiemsiławalka
Wola Bożadążenie do pełnienia Woli Bożejmiłość, utożsamienieoddanieodpowiedźposłuszeństwoprzykład Najświętszej Maryi Pannyradosna służbaroztropność i wolnośćświętość i apostolstwowiernośćwierność Maryi
Wolnośćbez dyskryminacjifałszywa wolnośći miłośći odpowiedzialność w służbie Kościołowijak szanować wiarę innych, będąc wiernym depozytowi wiaryjedność i różnorodność w sprawach doczesnychmiłość i obronaodpowiedzialna wolnośćpoczucie wolnościprawda i sprawiedliwośćumiłowanie i obronaumiłowanie wolnościumiłowanie wolnościw apostolstwiew dydaktyce i edukacjiw obszarze edukacjiw Opus Deiw sprawach doczesnychw wychowaniu dzieciw zakresie działalności naukowejw życiu duchowymwolne sercewolność członków Opus Deiwolność i oddaniewolność i posłuszeństwowolność kapłanówwolność osobistawolność religijnawolność sumieniawolność świeckich w Kościelewolność w sprawach doczesnychwolność wyrażania poglądówwolność, którą dał nam Chrystuswybór i odpowiedź Bogu
Współistnieniejedność i braterstwo
WspółodkupicielenadziejaNajświętsza Maryja Panna, Współodkupicielkazaczyn miłości
Wyciszeniedyskrecjai miłośćw przeciwnościach
Wygląd zewnętrznydobry przykład
Wykorzystanie czasui chwała Bożai życie wiecznepracowitośćświętość i apostolstwow apostolstwiew oddaniuw planie życiaw studiowaniuwymagania dotyczące pracy, wydajność
Wyobraźnia
Wyrozumiałośći cierpliwość w apostolstwiei dobry przykładi pokorai pokóji tolerancjai współistnieniemiędzy rodzicami a dziećmimiłośćpostępowanie z konwertytamiprzezwyciężanie partykularyzmówświęta bezkompromisowośćświęty kompromis w sprawach osobistych, z miłości; święta bezkompromisowość wobec grzechuuciekać od wszelkiego fanatyzmuw apostolstwiew obliczu słabości innych ludziw pracy zarządczejwe współistnieniuwielkie serce
WytrwałośćcelelojalnośćnadziejaNajświętsza Maryja Pannaostateczna wytrwałośćostatnie kamienie, ostatnie bitwyszczerość, wiernośćśrodkiw apostolstwiew dokańczaniu pracyw drodze do świętościw miłościw modlitwiew planie życiaw powołaniuw walcew życiu wewnętrznymwiernośćzaczynać i na nowo zaczynaćzobowiązanie
Względy ludzkieodwagapraktykowanie wiaryw oddaniuw pracy apostolstwie
Z
Zaczynać i na nowo zaczynać
Zadośćuczynieniemiłość do KrzyżaNajświętsza Maryja Pannapodczas Mszy Świętejpojednaniepoprawa
Zadośćuczynienie i pokuta
Zakonnicymiłość do zakonnikówzakonnicy a świeccy
Założyciel
Zarządzaniecechy dobrego zarządzaniacnoty zarządzającegozłe rządy, tyrania
Zaufaniedo innychdo Najświętszej Maryi Pannyi synostwo Bożemodlitwa pełna ufnościw pracy apostolskiejw życiu wewnętrznymwobec trudnościzaufanie do Bogazaufanie do Jezusa Chrystusa
Zawierzeniepewność siebie w walcew trudnościach finansowych
Zawierzenie BoguBoża OpatrznośćBoże Miłosierdzieprzyjęcie Jego Woliuległość
Zesłanie Ducha Świętego
Zgorszenie
Złoreagować na szerzenie się złazatopić zło w obfitości dobra
Znajomość siebie
Zniechęcenie
Zniesławienieprawdomówność i sprawiedliwość
Zrozumieniedary Ducha Świętegodoktryna
Zwykli chrześcijanieApostołowie, zwykli ludzieświętość w życiu codziennym
Życie chrześcijańskiechrześcijański materializmchrześcijański zaczyn, apostolstwopobożność, życie wewnętrznepośród światapowszechne powołanie do świętościw życiu codziennymżycie chrześcijańskie i wolność
Życie ludzkie
Życie nadprzyrodzoneapostolstwociemność w życiu wewnętrznymcnoty i darydziałanie Ducha Świętegodziałanie łaskijedność z Chrystusemjedność życiakontemplacyjni pośród światamiłość do KrzyżaNajświętsza Maryja PannaNajświętsza Maryja Panna i święty JózefNajświętsza Maryja Panna i życie wewnętrzneniezbędność świętej czystościobcowanie z Duchem Świętymobecność Bożaoparte na obecności Bożejoparte na pokorzeoparte na umartwieniuosobista świętośćplan życiapracaprzekształcać pracę w modlitwęprzyjaźń i utożsamienie z Jezusem Chrystusemprzypomnieniaradość nadprzyrodzonaSakramentyspojrzenie nadprzyrodzonespójność życia i heroizmsynostwo Bożeuczestnictwo w Bożym życiuumartwienieuświęcanie pracywalka wewnętrznawiara żywa i skutecznawzrastać w miłościwzrastać w Sakramentachzaczynać i na nowo zaczynaćżarliwość apostolskażycie miłościążycie modlitwążycie nadprzyrodzone oparte na synostwie Bożymżycie pracążycie w Chrystusieżycie wewnętrzneżycie wewnętrzne i apostolstwożycie wokół Mszy Świetego
Życie publiczneani sekularyzm, ani klerykalizmczystość intencji, oderwaniei wytyczne hierarchii kościelnejmisja chrześcijannastawienie na służbę i dążenie do wspólnego dobrapluralizmpokora w przywództwieproblem partii jednowyznaniowejryzyko polityki bez chrześcijańskiego duchawolność i osobista odpowiedzialność
Życie wewnętrznecechyco zrobić, gdy pojawia się wewnętrzna ciemnośćczas wzrostudusze eucharystycznedziałanie łaskifundament apostolstwai modlitwamodlitwa, Boża obecnośćmusi przejawiać się w czynachNajświętsza Maryja Panna i życie wewnętrzneniezbędnośćobcowanie z Bogiemobcowanie z Jezusem Chrystusemobcowanie z Najświętszą Maryją Panną i świętymioschłośćświętość i cnotyświęty Józef, mistrz życia wewnętrznegoto nie kwestia uczućtrudności w życiu wewnętrznymw obliczu oschłościwytrwałośćzaczynać i na nowo zaczynać
Życie wiecznenadzieja Niebatęsknota za szczęściem
Życie zwyczajneapostolstwoapostolstwo we własnym środowiskuChrystus w życiu człowiekacnoty ludzkiedroga do świętościjedność życia chrześcijańskiegojedność życia i walkimałe rzeczyMaryja i świętość w codziennym życiumiłość do innych i współistnienieobcowanie z łaskąpowołanie zawodowe i Boże powołaniepowołanie zwyczajnych chrześcijanpracaprawa i obowiązkiprzykład Jezusa Chrystusasynostwo Boże i żywa modlitwaświadomość obecności Bożejświadomość wiecznościświętość i małe rzeczyświętość w życiu codziennymumartwieniewolność i świętośćwykorzystanie czasuz naturalnością, bez ostentacjiz oczami skierowanymi ku Niebu