Cnoty ludzkie

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → autentyczność

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → hojność

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → naturalność

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → odpowiedzialność

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → podstawa życia nadprzyrodzonego
Cnoty ludzkie → prostota

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → radość

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → szczerość

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → twierdza

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → w apostolstwie
Cnoty ludzkie → wierność

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → wyrozumiałość

To Chrystus przechodzi

Cnoty ludzkie → wytrwałość

To Chrystus przechodzi