Czas

Czas → odkupienie czasu
Czas → świętość i apostolstwo
Czas → wykorzystanie czasu