Dzieła korporacyjne

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → działalność profesjonalna i świecka
Dzieła korporacyjne → narzędzia apostolstwa

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → nie być twierdzą obronną

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → nikogo nie dyskryminować

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → przy współpracy osób, które nie są członkami Dzieła

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → wsparcie finansowe

Listy (II)

Dzieła korporacyjne → zachowanie autonomii zarządzania

Listy (II)