Formacja zawodowa

Formacja zawodowa → cnoty ludzkie
Formacja zawodowa → dla apostolstwa