Gnuśność

To Chrystus przechodzi

Gnuśność → konformizm

To Chrystus przechodzi

Gnuśność → Krzyż Chrystusa
Gnuśność → przeciętność i wygoda
Gnuśność → środki zaradcze
Gnuśność → walka ascetyczna

To Chrystus przechodzi