Miłość do Boga

Miłość do Boga → i świętość

LISTY (I)

Miłość do Boga → skrucha
Miłość do Boga → w uświęcaniu zwykłych rzeczy