Obecność Boża

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z prałatem Escrivá

Obecność Boża → jak dzieci Boże
Obecność Boża → kontemplacja pośród świata
Obecność Boża → nie jesteśmy sami
Obecność Boża → plan życia
Obecność Boża → środki ludzkie

Droga

Obecność Boża → w pracy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Obecność Boża → w życiu codziennym