Optymizm

To Chrystus przechodzi

LISTY (I)

Optymizm → chrześcijański optymizm

Droga

Optymizm → duch zwycięstwa
Optymizm → nie bać się niczego i nikogo

KUŹNIA

Optymizm → omnia in bonum

BRUZDA

Optymizm → optymizm i nadzieja

To Chrystus przechodzi

Optymizm → pozytywne nastawienie w kierowaniu
Optymizm → radość
Optymizm → ufność Bogu
Optymizm → w walce
Optymizm → w walce wewnętrznej i w apostolstwie
Optymizm → wiara, nadzieja

Przyjaciele Boga