Oszczerstwo

To Chrystus przechodzi

Oszczerstwo → prawdomówność i sprawiedliwość

To Chrystus przechodzi