Pracowitość

Pracowitość → rzetelność
Pracowitość → wykorzystanie czasu
Pracowitość → wymagania i wydajność w pracy