Prawda

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z Panem

Prawda → bronić prawdy z życzliwością
Prawda → sceptycyzm

Listy (I)

Prawda → w każdym błędzie może tkwić ziarno prawdy

Listy (I)