Prozelityzm chrześcijański

Prozelityzm chrześcijański → prowadzić innych do Chrystusa

Przyjaciele Boga