Przykład

To Chrystus przechodzi

Przykład → apostolstwo przykładu

To Chrystus przechodzi

Przykład → spełnianie obowiązków
Przykład → świadectwo chrześcijańskie
Przykład → w pracy