Słabość ludzka

To Chrystus przechodzi

Słabość ludzka → bliskość Chrystusa
Słabość ludzka → doświadczenie i odpowiedzialność
Słabość ludzka → działanie łaski
Słabość ludzka → Najświętsza Maryja Panna
Słabość ludzka → nieszczęścia
Słabość ludzka → szczerość w spowiedzi
Słabość ludzka → wierność i nadzieja
Słabość ludzka → zrozumienie