Słabości

Słabości → Boża Miłość i miłosierdzie
Słabości → Bóg liczy się z naszymi wadami

Droga

Słabości → pokora, nadzieja w Bogu