Sobór Watykański II

Sobór Watykański II → apostolstwo, uświęcanie świata

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → edukacja chrześcijańska

Rozmowy z prałatem Escrivá

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → małżeństwo i rodzina

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → powszechne powołanie do świętości

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → prawo kapłanów do zrzeszania się

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → rola świeckich w Kościele

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → uświęcanie pracy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sobór Watykański II → wierność Kościołowi

Rozmowy z prałatem Escrivá