Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie → chrystianizacja społeczeństwa
Społeczeństwo obywatelskie → dechrystianizacja
Społeczeństwo obywatelskie → nadawać chrześcijańskie znaczenie

Droga

Społeczeństwo obywatelskie → udział w życiu publicznym
Społeczeństwo obywatelskie → współistnienie, zrozumienie

Kuźnia