Spowiedź

To Chrystus przechodzi

Spowiedź → nawrócenie

To Chrystus przechodzi

Spowiedź → szczerość i skrucha