Stałość

Stałość → w życiu wewnętrznym
Stałość → wytrwałość w pracy