Świeckość

Droga

Świeckość → prawa antychrześcijańskie
Świeckość → prześladowanie Kościoła