Święty Józef

To Chrystus przechodzi

Święty Józef → nabożeństwo do świętego Józefa

Droga

Święty Józef → Nauczyciel życia wewnętrznego
Święty Józef → postępowanie świętego Józefa z Jezusem

To Chrystus przechodzi