Wola

Wola → aktywizm
Wola → miłość

Przyjaciele Boga

Wola → odpowiedzialność przed Bogiem

Przyjaciele Boga

Wola → siła
Wola → walka