Zniesławienie

To Chrystus przechodzi

Zniesławienie → prawdomówność i sprawiedliwość

To Chrystus przechodzi