Zwykli chrześcijanie

To Chrystus przechodzi

Zwykli chrześcijanie → Apostołowie, zwykli ludzie

To Chrystus przechodzi

Zwykli chrześcijanie → świętość w życiu codziennym

To Chrystus przechodzi