Życie publiczne

Życie publiczne → ani sekularyzm, ani klerykalizm

Listy (I)

Życie publiczne → czystość intencji, oderwanie

Listy (I)

Życie publiczne → i wytyczne hierarchii kościelnej

Listy (I)

Życie publiczne → misja chrześcijan
Życie publiczne → nastawienie na służbę i dążenie do wspólnego dobra

Listy (I)

Życie publiczne → pluralizm

Listy (I)

Życie publiczne → pokora w przywództwie
Życie publiczne → problem partii jednowyznaniowej
Życie publiczne → ryzyko polityki bez chrześcijańskiego ducha

Listy (I)

Życie publiczne → wolność i osobista odpowiedzialność