773

Să nu uiți să aduci mulțumiri Regelui pentru favoarea în virtutea căreia — pentru viața ta întreagă — ți-a pecetluit carnea și spiritul cu pecetea regală a Sfintei Cruci.

Acest număr în altă limbă