16

Chodil po zemi, dobre robil

Vidíte teda, aké nevyhnutné je poznávať Ježiša a s láskou sledovať jeho život? Často som vo Svätom písme hľadal nejaký opis, nejakú životopisnú črtu charakterizujúcu Ježiša. Našiel som ju v dvoch slovách, inšpirovaných Duchom Svätým: pertransiit benefaciendo — chodil, dobre robil (Sk 10, 38). Všetky dni Ježiša Krista na zemi, od jeho narodenia až po jeho smrť, boli takéto: pertransiit benfaciendo — naplnil ich konaním dobra. A na inom mieste Sväté písmo hovorí: Bene omnia fecit — Dobre robí všetko (Mk 7, 37); lebo všetko s dokonalosťou dokončil a nerobil iné než dobro.

A ako sme na tom ty a ja? Pozrime sa, či nemáme niečo, čo by sme na sebe mohli zlepšiť. Ja na sebe nachádzam mnohé, čo treba zmeniť. No keďže vidím, že sám od seba nie som schopný konať dobro, a keďže sám Ježiš nám povedal, že bez neho nemôžeme nič urobiť (Porov. Jn 15, 5), obráťme sa, ty i ja, na Pána, a prosme ho o pomoc prostredníctvom jeho Matky, v dôverných rozhovoroch, ktoré sú vlastné dušiam milujúcim Boha. Viac už k tomu nepoviem, pretože teraz je to každý z vás, kto má s ním podľa vlastnej potreby hovoriť. Vo vnútri a bez hluku slov, práve teraz, zatiaľ čo vám dávam tieto rady, i ja osobne vzťahujem toto učenie na svoju vlastnú úbohosť.

Tento bod v inom jazyku