Ísť s Kristom

Ísť s Kristom je zbierkou 18 kázaní svätého Josemaríu z rôznych sviatkov počas celého liturgického roka. Spoločnou témou je vedomie Božieho synovstva, ktoré zahŕňa všeobecné povolanie k svätosti, posväcovanie každodennej práce, kontemplatívnosť uprostred sveta a jednotu života. Prvé vydanie vyšlo v roku 1973.

Blahoslavený Álvaro del Portillo vysvetľuje v úvode, že obsah knihy predstavuje len malú časť veľkého množstva katechéz zakladateľa Opus Dei počas svojho kázania. „Homílie nie sú teologickou štúdiou v pravom slova zmysle. Nezrodili sa ako výsledok štúdia alebo výskumu konkrétnych tém; sú hlasom, ktorý sa prihovára ľuďom najrôznejších kultúr a spoločenských podmienok a vďaka daru jazyka sú prístupné pre každého. Tieto myšlienky a úvahy sú vtkané do milujúceho poznania Božieho slova. Mons. Escrivá de Balaguer sa nezameriava - netreba zabudnúť, že ide o hovorené texty - na špekulatívne obecenstvo, zvedavé po kresťanskej spiritualite. Prihovára sa ľuďom z mäsa a kostí, ktorí už majú v duši Boha alebo sa s pomocou Božej lásky chcú k nemu priblížiť“.

Kapitoly
Táto kniha v inom jazyku