38

Sancta Maria, Stella orientis

Budem končiť, opakujúc slová z dnešného evanjelia: Vošli do domu a uvideli Dieťa s Máriou, jeho Matkou (Mt 2, 11). Preblahoslavená Panna Mária je pri svojom Synovi. Troch mudrcov neprijíma kráľ na vznešenom tróne, ale Dieťa v náručí svojej Matky. Prosme Matku Božiu, ktorá je i našou Matkou, aby nám pripravila cestu vedúcu k dokonalej láske: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! — Najsladšie srdce Máriino, priprav nám bezpečnú cestu! Jej presladké srdce pozná najistejšiu cestu, ako sa stretnúť s Kristom.

Traja Králi mali hviezdu; my máme Máriu, Stella maris, Stella orientis — Hviezdu morskú, Hviezdu východu. Dnes sa k nej obraciame: Svätá Mária, pomáhaj svojim deťom. Naša horlivosť za duše nesmie poznať hraníc, lebo nik nie je vylúčený z Kristovej lásky. Traja králi boli prví povolaní spomedzi pohanov, uskutočnením vykúpenia však už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy — niet nijakého rozlišovania —, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi (Gal 3, 28).

Kresťania si nemôžu robiť nárok na akési výhradné práva, ani triediť či vylučovať ľudí; prídu mnohí od východu i západu (Mt 8, 11); v Kristovom srdci je totiž miesta pre všetkých. Jeho náručie — ako ho znovu obdivujeme v jasliach — je náručím Dieťaťa: je to však rovnaké náručie, ktoré sa roztvorí na kríži, aby pritiahlo všetkých ľudí (Porov. Jn 12, 32).

A na záver ešte jedna myšlienka, venovaná spravodlivému mužovi, nášmu Otcovi a Pánovi, svätému Jozefovi, ktorý v scéne Zjavenia Pána zostal ako zvyčajne nepovšimnutý. Predstavujem si ho pohrúženého v kontemplácii, s láskou ochraňujúceho Božieho Syna, ktorý bol ako človek zverený do jeho otcovskej starostlivosti. S nádherným jemnocitom človeka, ktorý nežije pre seba, sa svätý Patriarcha veľkoryso oddáva tichej a účinnej službe.

Hovorili sme dnes o živote modlitby a apoštolskom zápale. Kto by mohol byť lepším učiteľom než svätý Jozef? Ak chcete radu, ktorú opakujem neúnavne už veľa rokov, ite ad Ioseph, choďte k Jozefovi (Gn 41, 55): on vás naučí, ako sa konkrétne, ľudským i božským spôsobom priblížiť k Ježišovi. A rýchlo sa osmelíte toto novonarodené Božie Dieťa, podobne ako on, nosiť na rukách, bozkávať, obliekať a opatrovať (Porov. Modlitba k sv. Jozefovi (príprava na Sv. omšu z Rímskeho misála): O felicem virum, beatum Ioseph, cui datum est, Deum, quem multi reges voluentur videre et non viderunt, audire et non audierunt; non solum videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et custodire!). Traja králi vzdali Ježišovi poctu tým, že mu obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Jozef mu odovzdal celé svoje mladé a milujúce srdce.

Tento bod v inom jazyku