60

Po takomto dôkaze lásky sa musíme správať sa ako tí, čo milujú Boha. In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros — Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci (2 Kor 6, 4). Ak sa odovzdáš tak, ako on chce, potom sa pôsobenie milosti prejaví v tvojom profesionálnom živote, v práci, v snahe vykonávať ľudské činnosti — bez ohľadu na to, či sú veľké alebo malé — nadprirodzeným spôsobom, pretože vďaka láske získavajú všetky nový rozmer.

V tomto pôstnom období však nesmieme zabúdať, že chcieť byť Božími služobníkmi nie je ľahké. Pokračujme textom svätého Pavla z čítania dnešnej nedele a pripomeňme si ťažkosti: Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci – píše Apoštol –: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; v čistote a poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci (2 Kor 6, 4-7).

Aj v tých najpohnutejších chvíľach nášho života, vo všetkých situáciách by sme sa mali správať ako Boží služobníci, vedomí si toho, že Pán je s nami, že sme jeho deti. Treba si byť vedomý toho, že náš život je zakorenený v Bohu a podľa toho aj konať.

Tieto slová Apoštola by vás mali naplniť radosťou, pretože sú akoby svätorečením vášho povolania bežných kresťanov, ktorí žijete uprostred sveta a delíte sa s námahami, prácou a radosťami s ostatnými, vám seberovnými ľuďmi. To všetko je Božia cesta. A to, o čo vás Pán žiada, je, aby ste si v každej chvíli počínali ako jeho deti a Boží služobníci.

Všetky tie obyčajné životné okolnosti sa však stanú Božou cestou len vtedy, keď sa skutočne obrátime, keď sa odovzdáme. Svätý Pavol používa tvrdé slová. Sľubuje kresťanovi život ťažký, riskantný, v neustálom napätí. Ako len dochádzalo k pokriveniu kresťanstva, keď sme z neho chceli urobiť pohodlnú cestu! No skreslením pravdy je aj predstava, že ten hlboký a poctivý život, ktorý živo pozná všetky prekážky ľudskej existencie, by bol životom plným úzkosti, stiesnenosti alebo strachu.

Kresťan je realista, s realizmom súčasne nadprirodzeným i ľudským, zachytávajúcim všetky odtiene ľudského života: bolesť i radosť, utrpenie vlastné i cudzie, istotu, ale aj nerozhodnosť, veľkodušnosť i sklon k egoizmu. Kresťan toto všetko pozná a čelí tomu, plný ľudskej statočnosti a sily, ktoré dostáva od Boha.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku