548

Je mnoho spôsobov, ako rozosievať zmätok… — Stačí napríklad označiť výnimku za všeobecné pravidlo.

Tento bod v inom jazyku