Brázda

„To, čo sa objavuje na týchto stránkach je kresťanský život sám, v ktorom sa – Kristovým krokom - prelína božské s ľudským bez zámeny a bez prerušenia“ (Bl. Álvaro del Portillo, Predslov).

Rovnako ako Cesta, aj Brázda je ovocím osobnej modlitby svätého Josemaríu Escrivá. Tiež sa skladá z bodov meditácie a predstavuje atraktívny obraz ľudských čností. „Brázda chce zasiahnuť celú osobu kresťana - telo i dušu, prirodzenosť a milosť, - a nielen inteligenciu,“ napísal bl. Álvaro del Portillo v predhovore ku knihe.

Svätý Josemaría zanechal knihu už pripravenú na publikáciu, potrebná bola len posledná revízia, ktorú už nestihol urobiť. Prvé vydanie sa objavilo postmortem, v roku 1986.

Kapitoly
Táto kniha v inom jazyku