316

Naj nas Božja in naša Mati varuje, da bo vsakdo lahko služil Cerkvi v polnosti vere, z darovi Svetega Duha in s kontemplativnim življenjem. Vsakdo naj ob opravljanju svojih osebnih dolžnosti, v svojem delu ali poklicu in v izpolnjevanju obveznosti svojega stanu veselo slavi Gospoda.

Ljubíte Cerkev, služite ji z zavestnim veseljem nekoga, ki se je znal odločiti za to služenje iz ljubezni. In če opazimo, da so nekateri brez upanja tako kot tista dva na poti v Emavs, se približajmo z vero — ne v lastnem imenu, temveč v imenu Jezusa Kristusa — da bi jim zagotovili, da Jezusova obljuba ne more odpovedati, da On vedno bedi nad svojo Nevesto: da je ne zapusti. Tema bo prešla, ker smo otroci luči in smo poklicani k življenju brez konca.

In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo! Rekel je tudi: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične! Nato mi je rekel: Zgodile so se! Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin.

Ta točka v drugem jeziku