269

Ne bodi tako slep in tako lahkomiseln, da se v duhu ne bi postavil v vsak tabernakelj, takoj ko zagledaš obzidje in stolp božje hiše — On te pričakuje.

Ne bodi tako slep in tako lahkomiseln, da Materi božji ne nameniš vsaj priprošnje, ko greš mimo krajev, za katere veš, da tam žalijo Kristusa.

Ta točka v drugem jeziku